دروس گروه برق

دانشجویان توجه فرمایند قبل استفاده از فایل های فشرده (فایل ها با پسوند zip یا rar) آنها را با کمک نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنید. دانلودwinrar

زبان تخصصی (خانم کیهانیان)

دانلود

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها(آقای دکتر مصری نژاد)  

دانلود جلسه اول، جلسه دوم ،دانلود جزوه درس تجزیه و تحلیل  ، دانلود جزوه فصل سوم 

 

 

مبانی برق (آقای دکتر مصری نژاد)

دانلود جلسه اول،  دانلود نمونه سئوالات مبانی برق