دروس گروه مکانیک

دانشجویان توجه فرمایند قبل استفاده از فایل های فشرده (فایل ها با پسوند zip یا rar) آنها را با کمک نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنید. دانلودwinra

تکنولوژی انتقال قدرت 2 (اقای مهندس رحمتی)

دانلود جزوه ، 

زبان تخصصی (خانم کیهانیان)

دانلود

تست نهایی خودرو (دکتر وحید پورغریب)

دانلود

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه (دکتر وحید پورغریب)

دانلود

اجزاماشین2-خودرو (دکتر وحید پورغریب)

دانلود 

مدیریت و کنترل پروژه  (دکتر وحید پورغریب)

دانلود