دروس گروه عمران و معماری

دانشجویان توجه فرمایند قبل استفاده از فایل های فشرده (فایل ها با پسوند zip یا rar) آنها را با کمک نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنید. دانلودwinrar

راه سازی (اقای دکتر عارفیان)

دانلود جلسه اول و دوم  ، جلسه سوم ، جزوه کامل راهسازی 

روسازی راه (آقای دکتر عارفیان)

دانلود جلسه اول و دوم ،  جلسه سوم ، جزوه کامل روسازی 

نقشه برداری1 عملیات (اقای دکتر عارفیان)

دانلود جلسه اول و دوم  ،جلسه سوم ،

بیان معماری 2 (خانم مهندس سعیده دادخواه)

دانلود جلسه اول تا سوم،

طراحی معماری (خانم مهندس سعیده دادخواه)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

روستا (خانم مهندس سعیده دادخواه)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

عناصر و جزئیات ( خانم مهندس سعیده دادخواه)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

پرسپکتیو (خانم مهندس سعیده دادخواه)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

شناخت مواد و مصالح (خانم مهندس بينايي)

دانلود جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم،