عمومی و تخصصی مشترک بین رشته ها

دانشجویان توجه فرمایند قبل استفاده از فایل های فشرده (فایل ها با پسوند zip یا rar) آنها را با کمک نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنید. دانلودwinrar

کارآفرینی (آقای دکتر عباسی)

دانلود جلسه اول، 

اصول سرپرستی (اقای دکتر آرین شکیب)

دانلود فصل اول، فصل دوم ، فصل سوم ،