دروس گروه کامپیوتر

دانشجویان ملزم به شرکت در کلاس های انلاین از سمانه ictsara.com  می باشند. همچنین نرم افزارهای مورد نیاز برای امکان اتصال به کلاس های انلاین در قسمت دانلودهای این سامانه موجود است.

 

دانشجویان توجه فرمایند قبل استفاده از فایل های فشرده (فایل ها با پسوند zip یا rar) آنها را با کمک نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنید. دانلودwinrar

آزمایشگاه پایگاه داده (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

پایگاه داده (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

مباحث ویژه ( خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم،

شبکه های کامپیوتری (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم،

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

برنامه سازی سیستم (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم،