دروس گروه کامپیوتر

دانشجویان ملزم به شرکت در کلاس های انلاین از سمانه ictsara.com  می باشند. همچنین نرم افزارهای مورد نیاز برای امکان اتصال به کلاس های انلاین در قسمت دانلودهای این سامانه موجود است.

 

دانشجویان توجه فرمایند قبل استفاده از فایل های فشرده (فایل ها با پسوند zip یا rar) آنها را با کمک نرم افزار winrar از حالت فشرده خارج کنید. دانلودwinrar

آزمایشگاه پایگاه داده (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم، جلسه پنجم،   جلسه ششم،  جلسه هفتم، جلسه هشتم

پایگاه داده (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

مباحث ویژه ( خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم،

شبکه های کامپیوتری (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم،

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

برنامه سازی سیستم (خانم مهندس شیرازی)

دانلود جلسه اول تا سوم، 

زبان تخصصی (خانم کیهانیان)

دانلود

مهندسی نرم افزار (خانم مهندس منتظری)

جلسه 1و2 ، جلسه 3، جلسه 4، جلسه 5 ، دانلود جلسه 7،    دانلود جلسه 8 تا 9،  دانلود جلسه 10 تا 11، جلسه 12، جلسه 13، جلسه 14، جلسه 15

طراحی سیستم های شی گرا (خانم مهندس منتظری)

دانلود جلسه 1 ، جلسه 2، جلسه 3، جلسه 4 ، جلسه 5، جلسه 6، جلسه 7، جلسه 8، جلسه 9، جلسه 10، جلسه 11