دروس گروه گرافیک

دانلود جزوه درس تکنولوژی و کارگاه بسته بندی

 

دانلود جزوه درس تکنولوژی و کارگاه گرافیک 2

 

دانلود جزوه درس گرافیک محیطی

 

دانلود جزوه فیزیک نور

دانشجویان درس آزمایشگاه فیزیک نور تحقیقی با موضوع نور در گرافیک به دست استاد درس برسانند یا به ایشان ایمیل کنند

دانشجویان درس طراحی تحلیلی برای دریافت جزوه به انتشارات دانشگاه مراجعه نمایند